Uw Dossier

 

at account heeft de afgelopen jaren optimaal gebruikt gemaakt van de mogelijkheden die het internet als communicatiekanaal aan onze klanten biedt.

Communicatiekanaal tussen dossierverantwoordelijke en klant

Met at account Online heeft at account het contact en samenwerking tussen de klant en de dossierverantwoordelijke vereenvoudigd. Klanten kunnen vanzelfsprekend nog steeds terecht bij hun dossierverantwoordelijke, maar met at account hebben zij een bijkomend aanspreekpunt dat 24 uur op 24 beschikbaar en voortdurend actueel* is. Net zoals bij internetbankieren kan een klant zelf waar en wanneer het hem past  een aantal taken uitvoeren, zonder tussenkomst van de dossierverantwoordelijke en zonder verplaatsing naar het kantoor, en dit in een uiterst veilige internetomgeving.

* Indien wij de boekhouding op kantoor verwerken is het belangrijk ons deze op geregelde tijdstippen te bezorgen (in samenspraak met de dossierverantwoordelijke) zodat uw boekhouding steeds up- to- date is.

at account Online

Via at account kunnen klanten voor een maandelijkse vergoeding hun volledige boekhouding online voeren en overal via internet raadplegen. Zij spreken met hun dossierverantwoordelijke af welke boekingen zij zelf willen doen en laten de rest (controles, afwerkingen, back-up, beveiliging, updates, …) aan het boekhoudkantoor over.

Indien U zelf bepaalde facetten van uw boekhouding zelf gaat doen zal de prijs van uw boekhouding dermate verminderd worden. Uiteraard kan dit enkel gedaan worden indien de klant over de nodige capaciteiten en vaardigheden beschikt om dit te doen. In samenspraak met de dossierverantwoordelijke kunnen hieromtrent de nodige opleidingen en afspraken gemaakt worden.

Wat kan nog meer met at account Online.

Op at account Online kunnen klanten (waarvoor wij de boekhouding doen) een aantal bijzonder interessante applicaties gratis gebruiken. Zo kunnen zij in verschillende rapporten van al hun belangrijke boekhoudgegevens, zoals openstaande klanten, balansen, resultatenrekeningen, omzetcijfers, leverancierslijsten, online en zonder tussenkomst van een van een at account dossierrverantwoordelijke opvragen.

Zelfs is het mogelijk om uw volledige facturatie via de online module te laten verlopen, wat op zijn beurt kan ingelezen worden in de boekhouding.

U kunt optimaal uw bestanden van klanten en leveranciers aanvullen zodat u beschikt over een complete database van uw klanten en leveranciers.