Diensten

Een correcte en volledige boekhouding en jaarrekening zijn van essentieel belang voor uw onderneming. Niet alleen voor uzelf, uw management en aandeelhouders. Ook klanten, leveranciers, financiële instellingen, investeerders en overheidsinstanties hebben er belang bij. Op basis van deze financiële informatie beslissen zij over een eventuele samenwerking of kredietverschaffing.

Als uw financieel raadgever beperken we ons dan ook niet tot louter de controle van alle financiële gegevens. Wij nemen ook uw kredietwaardigheid en de rentabiliteit van uw onderneming onder de loep. Zo kan u tijdig inspelen op onverwachte ontwikkelingen en bent u te allen tijde zeker van een gezonde financiële situatie, waarbij we het fiscale aspect zeker niet uit het oog verliezen.

Wat wij doen voor u.

  • verifiëren en corrigeren van uw boekhouding
  • financiële en fiscale opvolging
  • opmaken van uw jaarrekening en verslagen
  • analytische management accounting
  • privé- en gerechtelijke expertise
  • waardebepalingen
  • begeleiden van de opstart van uw zelfstandige activiteit