Nieuwigheden in de aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019

Extra belastingverminderingen (federaal)

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) (code 1342/2342): Zelfstandigen kunnen sinds 2018, naast het VAPZ ook een bijkomend pensioenspaarpotje aanleggen ovv POZ. Dit is enkel voor zelfstandige buiten de vennootschap (eenmanszaken, vrije beroepers en hun resp. meewerkende echtgenoten)
Aandelen groeibedrijven (code 1334/2334): U kon al investeren in startende ondernemingen (eerste 4 jaren van oprichting), maar nu kunt u ook investeren in zgn. groeibedrijven (van 5 tot 10 jaar na oprichting). U heeft recht op een belasting-vermindering van 25% van uw investeringen met een maximum van 25000 euro
Privak-verliezen (code 1329/2329): leed u een verlies of een minderwaarde bij de volledige liquidatie van een privak opgericht na 2017, dan kunt u dat verlies tot maximaal 25000 euro inbrengen en voor 25% worden gerecupereerd
Adoptiekosten (code 1341): de kosten die u de laatste 5 jaren maakte tijdens een adoptieprocedure geven recht op een vermindering in het jaar waarin de procedure wordt afgesloten (belastingvermindering van 20% op de adoptie-uitgaven, met een maximum van 6150 euro)

Belastingvrijstelling voor dividenden (code 1437/2437):

Ontvangt u dividenden op aandelen, dan zijn de eerste 640 euro / per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing.

Meldplicht effectenrekeningen (code 1072/2072):

Was u in 2018 titularis van meer dan één effectenrekening, dan moet u dit verplicht melden in deze code

Beroepskostenforfait voor zelfstandigen met winst:

Zelfstandigen met winst kunnen vanaf nu ook kiezen voor een beroepskostenforfait in plaats van het bewijzen van hun werkelijke kosten. Het forfait bedraagt 30% van hun inkomsten met een maximum van 4720 euro. Dit kan een goed alternatief zijn voor zelfstandigen in bijberoep. De basis waarop de 30% wordt berekend is (verkopen-verkochte aankopen – sociale bijdragen) Voor de sociale bijdragen werden er nieuwe codes ingevoerd, code 1632/2632.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.