Voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019)

De voorafbetalingen voor het 1e kwartaal van het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) moeten worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II laan 33 bus 42, 1030 Schaarbeek met gestructureerde mededeling

Er geldt een bijzondere overgangsmaatregel voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren. De betalingen die deze ondernemingen, ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.