Aangifte personenbelasting – Verplicht aan te geven roerende inkomsten

Voor de meeste roerende inkomsten (dividenden, interesten uit kasbons, gelddeposito’s, obligaties…) houdt het organisme die ze betaalt (bv. uw bank) op het moment van betaling al een roerende voorheffing in die ze meteen aan de staat doorstort. Die roerende voorheffing geldt dan meestal als de definitieve belasting. U moet de roerende inkomsten dus niet meer in uw belastingaangifte vermelden.

De eerste schijf, per persoon, van 1.880 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017. Voor aanslagjaar 2019, inkomsten 2018 is dit 960 euro) aan intresten van een gereglementeerd spaarboekje en de eerste schijf, per persoon, van 190 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) aan inkomsten uit kapitalen die werden geïnvesteerd in coöperatieve vennootschappen of erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk, per persoon, zijn helemaal vrijgesteld van belastingen. Zo ook zijn de interesten op de eerste schijf van 15.000 euro (aanslagjaar 2018, inkomsten 2017) op bepaalde leningen uitgereikt via een crowdfunding platform aan kleine, beginnende ondernemingen gedurende een beperkte periode vrijgesteld.

Sommige roerende inkomsten moet u wel altijd aangeven in uw belastingaangifte:

  • inkomsten van buitenlandse oorsprong, direct geïnd in het buitenland
  • intresten van gereglementeerde spaarboekjes boven de 1.880 euro
  • inkomsten boven de 190 euro van kapitalen die geïnvesteerd werden in coöperatieve vennootschappen of erkende vennootschappen met een sociaal oogmerk
  • interesten op het niet-vrijgestelde deel van leningen uitgereikt aan kleine, beginnende ondernemingen
  • inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en licenties
  • andere inkomsten die niet werden onderworpen aan de roerende voorheffing (bv. de inkomsten uit hypothecaire schuldvorderingen op onroerende goederen die zich in België bevinden, inkomsten uit de huur of concessie van roerende goederen, lijfrentes)
  • Meerwaarden op Inkomsten van speculatieve verrichtingen (aan en verkoop binnen 6 maanden)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.