Aangifte personenbelasting AJ2018 – indieningstermijnen

Deadline indiening aangifte Aj2018 – Ink2017

papieren aangifte: 29/06/2018

via tax-on-web door burger: 12/07/2018

via mandataris : 25/10/2018

Bezorg tijdig uw gegevens aan uw boekhouder !

Indien u een voorstel van vereenvoudigde aangifte heeft gekregen is de deadline voor antwoord (indien niet akkoord met voorstel) vastgesteld op 12/07/2018 indien niet akkoord ingegeven via tax-on-web, via papier 29/06/2018

Uitleg per rubriek aangifte AJ2018: https://www.practicali.be/blog/aangifte-personenbelasting-2018/#aangifte1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.