Nieuwe fiscale aftrekbeperkingen personenwagens

Overzicht aftrekregeling personenwagens:
Vanaf 01/01/2018 worden de aftrekbare beroepskosten in de eenmanszaak ook aftrekbaar i.f.v. de co2-uitstoot.
De beperking moet je dan als volgt zien: eerst beperken we de totale kosten tot het beroepsmatig-gebruik, daarna volgt de fiscale aftrekbeperking.
Nemen we als voorbeeld een kost van 100 met een beroepsmatig gebruik van 80% geeft een aftrekbare beroepskost van 80, daarna wordt deze 80 nogmaals beperkt tot de fiscale aftrekbeperking, die was vroeger altijd 75% dus van de 80 blijft er dan 60 euro over.


Vanaf 01/01/2020 hangt alles af van de CO2 uitstoot van de wagen.
Hoe hoger de Co2 uitstoot hoe kleiner het fiscale aftrekbare bedrag.

AFTREK % = 120 % – (0,54 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer
waarbij coëfficiënt = 1 voor dieselvoertuigen, 0,9 voor aardgas <12PK; 0,95 voor alle andere voertuigen
Max 100%, min. 50%, het volgens bovenstaande formule vastgestelde tarief kan niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%
40% voor CO2 >= 200 gr/km. Voor personenwagens met een CO2-uitstoot van 200 gram CO2 per kilometer of meer bedraagt de aftrek slechts 40% !

CO2-uitstootwaarde voor hybride wagens

Vanaf 01/01/2020 wil de wetgever de zgn. “Fake” hybride wagens fiscaal ontmoedigen. Dit zijn plug-inn hybrides die slechts een kleine afstand op hun batterij kunnen rijden.
Ter bepaling van het aftrek-% wordt voor hybride wagens (PHEV) de volgende CO2-uitstootwaarde gehanteerd, afhankelijk van de energiecapaciteit van de batterij uitgedrukt in kWh per 100 kg van het autogewicht én afhankelijk van de hybride CO2 uitstoot van de auto:
1) energiecapaciteit batterij >= 0,5 kWh per 100kg EN CO2-uitstoot <= 50 gr/km –> CO2 van hybride versie
2) energiecapaciteit batterij < 0,5 kWh per 100kg OF CO2-uitstoot > 50 gr/km –> CO2 van niet-hybride versie
3) niet-hybride versie is niet beschikbaar –> CO2 van hybride vesrie x 2,5

Is een hybride wagen uitgerust met zowel een brandstofmotor als met een elektrische batterij die een energiecapaciteit van minder dan 0,6 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht heeft OF een CO2 uitstoot van meer dan 50 gr/km, dan is het CO2 uitstootgehalte gelijk aan dit van hetzelfde model dat uitsluitend voorzien van een brandstofmotor.

Uitzondering: hybride wagens besteld vóór 01/01/2018 of waarvan het leasingcontract werd ondertekend vóór 01/01/2018 –> voor deze wagens blijft altijd de CO2 waarde gelden van de hybride versie, zelfs ná 01/01/2020

bron: https://www.practicali.be/blog/zomerakkoord-hervorming-vennootschapsbelasting-autokosten-voordelen/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.